Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2009.08.02

2020.07.24 Tisztelt olvasó, ne olvasd az alábbiakat ezeket jó 10 évvel ezelőtt írtam, magam is csak érdekességként olvasom-hogy foglalkoztam a problémával, igazából 2020. 07 ben sikerült megfejtenem a tömeghatás problémáját. 2012 ben a Higss- bozont felfedezték és azzal is matematikailag megmagyarázták-viccként mondhatnám-hogy akkor eddig nem is volt tömeg?  Félre a viccet-

www.graviton.eoldal.hu 

az is az én írásom és ott tömörebben kifejtem a tömeghatás lényegét- számomra nagyon érdekes-hogy már régebben is sejtettem ezeket a jelenségeket.

A megoldáshoz a tórusz mégalaposabb elemzése vezetett. 

Az alábbiakon nem kívánok változatni-jó lesz nekem emlékeztetőnek vázlatnak.

ezentúl dátumozok .

ismeretlen dátum:

Megjegyzés: már régen írtam az alábbi gondolatokat, és már magam sem tudom hogyan voltam képes erre, mindenesetre rendkívüli módon átszellemültem s némely részt már magam sem értem, mégis megjelentetem  mert akkor értettem s ma már lazítok az elvontságtól távolodok, a megértésüket köszönöm.

 

Ugyanis a gömb az csak egy alfaja a torusznak.

tehát a tórusz a tökéletes, s ezért minden elméleti hasonlítgatást ideje erre áttenni.

Vagyis a tórusz lehetővé teszi a mőbiusz szalag levezetést és megértését, s a gondolkodásnak és filozófiának is új alapokat adhat

természetessé téve a végtelen fogalmát s a gömbbel ellentétben létezik belseje is sőt kétféle belsejük létezik és létezik iránya is irányítottsága s egymásba is fonódhatnak a tóruszok ,

ideje a részecskéket is így elképzelni s nem gömb alakban, s itt jelentkezik a a nagy Univerzum inkább tórusz mint gömb alakja

ugyanis a gömb alakzat valóban csak tágulni tud, s a gömb alakú Univerzum ellentétes a forgás törvényeivel  a tórusz alakú viszont nem ,vagyis a mozgásban lévő Univerzum s kiváltképp a feltételezett forgást is tartalmazó, merthogy megfigyeléseink szerint mindenhol van forgás, vagyis univerzális forgásnak is kell lenni s univerzális mvr- állandóságnak is, amiből következik a tórusz alakzat, mint az Univerzum fő alakja

 

Az alábbi szöveg zagyvaság,de illusztrálja a problémát és ne feledd a legnagyobb gondolkodók ebbe őrültek bele!!

A gondolatokat jól összekeverem aztán megpróbálom kirakni mint egy puzlet

 Úgy tűnik mindent be kell keverni, és az igazságérzetre kell hagyatkozni, vagyis mindent amiben van érthetetlen

 

(előzetes:én magam már 2 éve figyelem egy egyed viselkedését a neve bux0912 ami tulajdonképp 4 egyed viselkedésének átlaga amelyek viszont másik négy egyednek nevezett viselkedéséhez konvergálnak vagy éppen divergálnak innen kézenfekvő az egy és a sok tulajdonságainak különleges kapcsolata)(korreláció-de jó (rossz), hogy ily sokféleképp nevezhetünk dolgokat?)

Kezdeném a nagy számok statisztikai törvényével ami mára sokkal igazabb mint a kis számok lehetséges 50-50 százalékos valószínűséges ,(vagyis a kis szám pl. a bináris szám illetve a van vagy nincs lehetséges előfordulása) a nagy szám pedig a fekete lyuk és fekete doboz problémája

Ezzel arra akarok rávilágítani, hogy az atomi piciny törvényszerűségek végül a nagy egészen mint törvényszerű megjelennek (az ellenkezője igaz vagyis a nagy számok törvénye az ellenkezőjét vallja)?

Az egyik lehetséges példa a fekete doboz a fizika első paradoxona a tömegről és a fotonról vagyis a gravitáció megjelenése és eltűnése ez a probléma akkor paradoxon ha egy fotont vizsgálunk ,tömegességükben  nem létezik ez a paradoxon és mi van ha azt állítom hogy a tömegre is megjelenhet az egyed törvénye -vagyis mi van ha a hatalmas tömeg egyszercsak úgy viselkedik mint az egyed vagyis fogja magát és tömegével együtt arrább helyezi magát az összes törvények mintegy konvergencia és divergencia egységéből következően (A konvergencia és divergencia törvényszerűségek és egyenleteket jelenleg  a gazdaság fejlődését elemzők használják leginkább az árfolyamokat megfejtendő vagyis a tőzsdei elemzők használják)

Vagyis itt a kutatás témája pont az egyed viselkedésének megfejtése visszakövetkeztetve a halmaz viselkedéséből

ahogy egy tőzsdei cég el tud tűnni nyomtalanul minden gravitációját is megszüntetve ez a foton viselkedése a fekete dobozban és vajon a nagy tőzsde el tud-tűnni pillanat alatt vagy felfal bennünket gravitációjával mint egy fekete luk és aztán eltűnik?

 

 

És mégis mozog a Föld (Galilei), avagy egy őrült naplója ,vagy gondolatok a toroidról ez egy önmagába záródó őrület.

 

REJTETT

mégis a fekete lyuk. Óriási tömegvonzás mitől?

Mikor nincs is tömeg

 

csupán egy vektori jellegű erő amikor az elektromágneses cső alakú hullámterjedés önmagában bezárul egy tórusz alakba akkor irányfüggő gravitációs erő keletkezik vagyis olyan erő ami a környezetet vagyis egy másik ugyanilyen jelenséget térbeli közeledésre indít

Mint a kádból kifolyó víz féreglyukon más világba ez a vonzó erő csak a probléma ,hogy mégsem tűnik el, mitől marad?

Az elektromágneses hullám ilyen szerkezethez érve toroizálodik

ezt elhagyva henger alakban terjed.

Tehát a henger alakzatból aminek palástján a mágneses és elektromos erőtér kering s kifele egy irányból figyelve  szinusz görbét mutatnak s ezért lánchoz hasonlítjuk e térerőt , migha más irányból figyelnénk az elektromos hullám terjedését akkor ugyanezen időpontban időbeli eltolódást érzékelnénk az alakzat szempontjából , ezért kézenfekvő a henger alakzatban való terjedés feltételezése, s ugyanígy kézenfekvő a henger alkzat önmagába való bezáródása (a kígyó saját farkába harap) vagyis a tórusz mint fő alakzat feltételezése.

Innen pedig a tórusz kombinációi következnek :

Vagyis a térben létezhet egy tórusz egy  X  vagy Y irányú zárt mozgással

ebbe kapcsolódhat egy másik    A iránnyal  vagy B iránnyal

mindezekhez kapcsolódhat még mindkettőre merőlegesen egy  P vagy R irányban

Tehát a tórusz alakzat megenged a lánc szerű ,  egymásba kapcsolódást a tér minden irányába

Arról nem is beszélve, hogy még a semlegesítés is elképzelhető, vagyis az X irányúhoz csatlakozhat egy Y irányú vagyis az ellen irányú tóruszok össze olvadhatnak s ez esetben a kifelé való vonzás vagyis gravitációs hatás megszünne vagy a még  fel nem fedezett graviton elnyelésének hatása megszünne.

Feltételezem, hogy graviton épp ezért nem is létezik, csak gravitációs vonzás létezhet a toroizálódásból kifolyólag mint a torúsz irányának a következménye.

Alapvetően tehát a következő kapcsolódású tóruszok létezhetnek A BENNÜK ZÁRT HULLÁMBAN  KERINGŐ ELEKTROMOS ÉS MÁGNESES ERŐK IRÁNYA SZERINT AHOL FELTÉTLEN CSAK ZÁRT HULLÁMOK TEHÁT KIZÁRÓLAG KVANTUMOK LÉTEZHETNEK MERT A ZÁRT HULLÁM CSAK AKKOR ZÁRHATÓ HA FELHARMONIKUS HULLÁM, TEHÁT AZONOS fázisban  van a hullám eleje és vége, s ekkor még elképzelhető nagyobb és kisebb hosszúságú hullám, attól függően, hogy hány darab ilyen elemi hullám kapcsolódik

ezek aztán egységesen szabadulhatnak fel zárt henger alakú haladásba kezdve a térben egy irányban .

Ha a Föld Hold analógiából indulunk ki akkor tény, hogy ha a Hold elszabadulna ,akkor a Föld mintegy ellen irányban ellökődne a Hold elszabadulási irányához viszonyítva, ami azt jelent a tórusz létrejöttének  vagy felbomlásának is kellen egy hatás amit akár gravitonnak is nevezhetnénk, ám az is elképzelhető, hogy egy tórusz ami elektromos és mágneses térerőből áll, pont azért stabil (a zárt tórusz pálya alakzat) mert amikor az elektromos erő egyik irányba hat akkor a mágneses erő pont az ellen irányba hat.

erre bizonyíték, az hogy együtt tudnak egyenes irányban haladni, lásd a foton a fény haladása egy irányban , ezért tehát záródni is ugyanezen alapon tudnak, tehát nem szükséges az úgynevezett graviton jelenléte.

A gravitációs jelenség ekkor magyarázható lenne, az ellen irányú A és B irányú  zárt tóruszok egymásba  illeszkedésének óhajával,  amit egységesen az A  és B tóruszban keringő elektromos és mágneses hatások egymás iránti kölcsönhatása eredményezhet.

ez a térben elképzelve, akkor lehetséges ha pont  találkozik egy A egy B irányú tórusszal , vagyis nagyon ritkán, ezért csak távolról vonzzák egymást közben, folytonos eltávolodásra és ütközésre vannak ítélve, vagyis egy állandó hatású ez a vonzalom ami ritkán kerül kielégítésre s ennek oka a hőmozgás, vagyis az hogy a tér nem üres .és az hogy folyton henger alakzatok (fotonok) lökdösik a tóruszokat, oly módon hogy ütköznek s átalakulnak irányt is váltanak egyes tóruszok henger alakzatot vesznek fel másikak meg toroizálódnak más iránytényezővel,

fény vagyis fotonok  vagyis elektromágneses hullám egység tehát a tér minden pontjában érzékelhető,

ez a kölcsönhatás létezése tehát azt is megmagyarázza, hogy lehetséges a már toroizálódott elektromágneses zárt hullám hatása a nyilt henger hullámú alakzatra.

vagyis létezhet vonzás a tórusz és henger alakzat közt,  ahogyan az A irány vonzza a B irányú alakzatot, úgy a nyílt henger alakzatra is kifejthetnek vonzást.

A térben elképzelve egy sűrűsödést ahol sok A és B és egyéb alakzat van jelen , ezek semmikép taszítást nem de vonzást igenis gyakorolhatnak egy arra haladó hengerecskére, egyszerűen azért mert a közelebbi oldala a hengernek a hatások négyzetes volta miatt kifejezettebben érvényesül mint a távolabbi oldala.

ezzel tehát a fény elhajlása magyarázható lenne egy ilyen csoportosulás közelében.

GRAVITÁCIÓS HATÁS NÉLKÜL IS

 

 

1 darab tórusz

X,   Y

2 darab kapcsolódva

X-A,  X-B, Y-A, Y-B , ÉS  X-Y AMI EGYENLŐ =0

 3  darab kapcsolódva

X-A-P. X-A-R, , X-B-P, X-B-R, Y-A-P,Y-A-R,

Az anyag ismérve tehetetlensége van az erőkre vonzással van más ilyen szerkezetekre

az elektromágneses hullámokra is hatással van

Elképzelés ,ha veszünk egy halmaz giroszkópot minden irányban bepörgetve majd megpróbáljuk a térben elmozdítani akkor nem az úgynevezett tömeg fog tömegként viselkedni hanem maga a vektorhalmaz

2 lehetőség vizsgálható a szilárd test vagyis egymáshoz viszonyítva nem mozdulnak el és a nem szilárd test ami igen bebonyolít hisz belső mozgásokat súrlódásokat eredményez

 

az a biztos,hogy szilárd test nem létezik mert az energia nélküli lehetne csupán mert bármilyen energetikai jelenséget pl hő által (maga a hő is mozgás) máris mozgást föltételezünk vagyis egymáshoz viszonyított elmozdulást.

 

Itt a következő bizonyítást teszem

vegyünk egy XXXXXX szilárd testet forgassuk meg tengelye körül

ekkor az mvr állandóságát figyelve a következő paradoxon figyelhető meg ha melegítjük e testet akkor nyilván tágulnia kellene ezért a forgásának lassulni kellene ??????

ugyanis a súlypontok nagyobb kerületre kerülnek

csakhogy a részecskék elmozdultak egymáshoz viszonyítva is,elméleti szilárd test esetén egyedi mozgásimpulzusoknak is változnia kellene, de ennek oka nincs, ezért a külső  kerület gyorsabban forog majd mint a belső s elindul a  belső súrlódás s ezért szilárd test nem létezhet.

 

A     toroidnak   lehetséges 3 térbeli elképzelt   fő  iránya, illetve vektoriálisan 6 mindegyik egymásra merőleges  (valójában minden irány fő iránynak lenne tekinthető, ám ekkor az Univerzum univerzális forgását tagadjuk, tehát ha az Univerzum különbözik az egyediségtől vagyis attól, hogy van kedvezményezett fő forgástengelye akkor kell lennie kedvezményezett fő Univerzumi  iránynak is.

Tehát elvi kérdés az hogy van-e fő irány vagyis van -e forgása az egyetemes legnagyobb Univerzumnak, a tény az hogy minden ettől kisebb szinten evidens a forgás

Ha az összes össz kisebb forgás eredője nulla , vagyis a Nagy Univerzum forgása nulla, az szinte minden szabályt kétségbe vonna illetve azontúli más szabályok létezését feltételezné.

Egyben feltételezné a semmi és valami univerzális nagyságát azt a fogalmat amivel a kicsinységben a számok halmazában manipulálunk, de egyben érdekes kérdés ez is  lásd a számokról alkotott véleményemről miszerint nincsenek is.

Innentől kezdve  jogos az őrült naplója kifejezés  az összes fejtegetésre, merthogy folyton a van és nincs fogalmával a törvény és nem törvény fogalmával találkozok. a foton tömegével és tömegnélküliségével a graviton létezésével vagy nem létezésével egyáltalán a fizikai ismert paradoxonok kérdésével, a számok a kicsiny pontok össze adhatóságával vagyis a térben nincs két azonos pont tehát összeadás sem létezhet (almát körtével nem adhatunk össze)

erről bővebben a matematika oldalamon.

 

a csőelektromos hullámból lesz a    torusz    -eközben vektor jön létre és ez tömegvonzás

 

a tömegvonzás iránya merőleges a cső- elektromágneses hullámra toroizálódásután szintén merőleges ám csak tórusz szerkezetűvé alakulhat át az elektromosság taszítja önmaga irányát a mágnesesség szintén

ám a gravitációs körök növekvőek halmaz állapotban bekebelező jellegűek

Ez azt is jelentené, hogy az elektromágneses   toroidot csak akkor lehet felbontani csőszerűvé ,ha gravitációs kört is biztosítunk.

 

Tömeg tehát nincs csak tömegvonzás illetve tehetetlenség de ez nem egyéb mint a tömegvonzási erő manifesztációja

A XXXX vagy XXd szerkezet (a XXd test a YYY palást) és a cső

vagy mozgások elképzelései térben és időben

a tömegvonzás is olyan mint az elektromágneses hullám egy vonalban terjed

az anyag és tömeg különbsége és az energia és tömeg állapot ezt kell felfogni

 

 

Az ősrobbanás negációja

 

egy kis matek

 

a gömb ésxx

 

a xx iránya és sok térbeli helyzete lehetséges

e modell magyarázná a fekete doboz paradoxont és egyben az impulzusmomentum mvr megmaradását is ill eltűnését

az impulzusmomentum megmaradás halmaz szinten is igaz ez viszont kizárja a gravitácio vektoriális jellegét

a relatív szilárd test ami az idő szerint szilárd test

 

vegyünk egy csövet amit két szinusz hullám alkot egymásra merőleges síkban benn a csőben és egy palást maga a cső fala amit nevezzünk gravitációnak ,ám ha valamilyen merőleges hullám létezne az előbbi kettőre akkor az lenne a nyerő ,de a csőszerűség megőrzésével tételezzük fel,hogy rejtett

 

REJTETT

 

a gravitácio ott van folyton az elektromágneses hullám körül cső vagyxxx alakban is ám igazi hatását a xxxdás után fejti ki mintegy mindent bekebelezve és szinte gömbszerűvé válva ezáltal neki nincs iránya míg az elektromágneses hullámnak van

amikoxx csővé alakul akkor a palástot a gravitáció képezi és ekkor ő is vektor lesz

Na de keverjünk tovább

 

E=mcc=mss/tt  na már most  van itt négy valami energia na ez meg mi ? talán a teremtő erő?

m na erről meg pláne semmit nem tudunk vagyis valami ami másik jelenségekre kölcsönhat pl két ilyen m vonzza egymást na de kérem az erő amivel vonzza az milyen gyorsan terjed? és elektromágneses hullám? nem és hullám egyáltalán? vagy tányér? és megyszületik és eltűnik? amikor a foton elindul eltűnik-na de hová? és mi az hogy egy tömeg csak úgy áthelyezi magát , egyszer itt van egyszer meg ott ? merthogy amikor a foton megérkezik akkor ujból jelentkezik a tömeg? na ez őrület. és mi van az energia törvényekkel és az mvr azzal mi van?

szerintem azYYYY magyarázat kulcsa

na és az ut meg az idő  s és t  mi az hogy azok hányadosa fix  s/t=c

hogyhogy talán az idő úgy változik ahogy az út? és a tömeg lehet -e fix? hisz az E is fix vagyis kvantumos nem ám akármekkora!

 

az univerzális egyenlet  F(x) vagy F(X?Y?Z?T?) őrület hogy még azt sem tudom mit kell kifejezni

szóval  F(x)=a+sum (aixini) szóval az    E=mss/tt nek is vannak ám további tagjai megtalálod ,ha utánna nézel

Na és a null helyzet

vagyis ha két m et veszünk akkor azok vonzák egymást na de mióta? valamikor közelebb voltak?

mert ha erő hat vagyis potenciál létezik akkor valamikor közelebb voltak és az E is ott van vagyis a munkavégző képesség ám a semmiből hogy lehet munkát kapni?

vagyis ősrobbanás lenne az isteni megoldás -Isteni mert azt nem kellene magyarázni

vagyis mi volt előbb a semmi vagy a valami?

azt hiszem ez is egy jó alapos kérdés

visszatérve

a semmi folyton valamivé alakul és a valami semmivé talán így magyarázható a tömeg eltűnése és megjelenése és nem ám energiává!!

ez is jó mi? hogy ha a sebesség nő a c felé  akkor a tömeg nagysága a végtelen felé nő ,nem szaporodik csak nő.  ez jó mi? pedig így van.

Rezgés

a semmi átrezeg a valamibe

na de tovább gondolkodva

szóval  E=mss/tt

E=m cc     a c tudod az nem változik  akkor mi változik az m?  és mi van a kicsi és nagy   E  különbségekkel?   akkor tehát a tömeg  ha m=0  vagy  végtelen?

de ha csak egy icipicit megyek odébb akkor létezik ►E ?  merthogy az m et is csak kvantumokban képzelhetem el nem darabolhatom tetszőlegesen akkor talán az utat vagy az időt darabolhatom tetszőlegesen?  na de mi van ha az s végtelen? akkor a ►E =0

nem az E hanem a     ►E       ami a különbség az E2 és E1 között

mit mondasz ez is kvantumos?

akkor itt minden fix ???

mi van?

az idő tehát nem múlik???

NA JÓ- TOVÁBBI ŐRÜLETET!!

MAJD VALAMIKOR VISSZALÁTOGATOK, HA MÉG EGYSZER MEGPRÓBÁLOM A VILÁGOT MEGÉRTENI.???

Rejtett mert megvan a megoldás

Amikor az egységes fizikával foglalkozok mindig e kis szójáték jut az eszembe :

Minden olyan belső amelynek belseje van, épp olyan külső mint amilyen belső az a külső amelynek külseje van

 

 

a gravitációrol

az árnyék is négyzetes hatású

elképzelhető, hogy a gravitáció nem a tömeg tulajdonsága hanem a tömegnek az a tulajdonsága, hogy árnyékol mélységben is vagyis tulajdonkép elnyeli  vagy méginkábbcsak árnyékolja a gravitáció tulajdonképpeni taszító erejét  számításügyileg a képletek stimmelnek

és elvileg méginkább

elvileg olyan mint a mágneses erőtérben  elhelyeszkedő két vas részecske  amelyek ezesetben vonzzák egymást pedig csak elnyelik az erőteret torzítva  a teret ezáltal a meglepő,hogy nem a mágnestest közepe felé gravitálnak hanem a pólusai felé ilymódon sok részecske  a térben egy toroidot alkot ám telítődik is és ekkor már kifele nincs tovább hatása

tehát ha egy mágnes toroidálódik kifele megszűnik mágnes lenni

na de mi van az mvr képlettel?

hogyan lehetne ezt ily inverz módon értelmezni?

vagyis forgás és nem forgás között mi a különbség az inverz rendszerben?

talán a giroszkópok a zsákban magyarázhatnák ezt a jelenséget?

 

 

 

 

 

Az alábbi szöveg zagyvaság de illusztrálja a problémát ne feledd a legnagyobbak ebbe őrültek bele!!

A gondolatokat jól összekeverem aztán megpróbálom kirakni mint egy puzlet

És mégis mozog a Föld, avagy egy őrült naplója ,vagy gondolatok a toroidról ez egy önmagába záródó őrület.

A cső és a tórusz

mégis a fekete lyuk. Óriási tömegvonzás mitől?

Mikor nincs is tömeg

csupán egy vektori jellegű erő amikor az elektromágneses cső alakú hullámterjedés önmagában bezárul egy toroid alakba akkor irányfüggő gravitációs erő keletkezik vagyis olyan erő ami a környezetet vagyis egy másik ugyanilyen jelenséget térbeli közeledésre indít

Mint a kádból kifolyó víz féreglyukon más világba ez a vonzó erő csak a probléma ,hogy mégsem tűnik el, mitől marad?

Az elektromágneses hullám ilyen szerkezethez érve toroidálódik

Az anyag ismérve tehetetlensége van az erőkre vonzással van más ilyen szerkezetekre

az elektromágneses hullámokra is hatással van

Elképzelés ,ha veszünk egy halmaz giroszkópot minden irányban bepörgetve majd megpróbáljuk a térben elmozdítani akkor nem az úgynevezett tömeg fog tömegként viselkedni hanem maga a vektorhalmaz

2 lehetőség vizsgálható a szilárd test vagyis egymáshoz viszonyítva nem mozdulnak el és a nem szilárd test ami igen bebonyolít hisz belső mozgásokat súrlódásokat eredményez

az a biztos,hogy szilárd test nem létezik mert az energia nélküli lehetne csupán mert bármilyen energetikai jelenséget pl hő által (maga a hő is mozgás) máris mozgást föltételezünk vagyis egymáshoz viszonyított elmozdulást

Itt a következő bizonyítást teszem

vegyünk egy toroid szilárd testet forgassuk meg tengelye körül

ekkor az mvr állandóságát figyelve a következő paradoxon figyelhető meg ha melegítjük e testet akkor nyilván tágulnia kellene ezért a forgásának lassulni kellene ??????

csakhogy a részecskék elmozdultak

A toroidnak lehetséges 3 térbeli iránya, illetve vektoriálisan 6 mindegyik egymásra merőleges

a csőelektromos hullámból lesz a toroid-eközben vektor jön létre és ez tömegvonzás

a tömegvonzás iránya merőleges a cső- elektromágneses hullámra és tányér irányú a térhez viszonyítva a toroizálódás után szintén merőleges ám csak tórusz szerkezetűvé alakulhat át az elektromosság taszítja önmaga irányát a mágnesesség szintén

ám a gravitációs körök növekvőek halmaz állapotban bekebelező jellegűek

Ez azt is jelentené, hogy az elektromágneses toroidot csak akkor lehet felbontani csőszerűvé ,ha gravitációs kört is biztosítunk.

Tömeg tehát nincs csak tömegvonzás illetve tehetetlenség de ez nem egyéb mint a tömegvonzási erő manifesztációja

A tórusz vagy toroid szerkezet (a toroid test a tórusz palást) és a cső

vagy mozgások elképzelései térben és időben

a tömegvonzás is olyan mint az elektromágneses hullám egy vonalban terjed

az anyag és tömeg különbsége és az energia és tömeg állpot ezt kerll felfogni

Az ősrobbanás negációja

egy kis matek

a gömb és toroid

a toroidnak iránya és sok térbeli helyzete lehetséges

e modell magyarázná a fekete doboz paradoxont és egyben az impulzusmomentum mvr megmaradását is ill eltűnését

az impulzusmomentum megmaradás halmaz szinten is igaz ez viszont kizárja a gravitácio vektoriális jellegét

a relatív szilárd test ami az idő szerint szilárd test

vegyünk egy csövet amit két szinusz hullám alkot egymásra merőleges síkban benn a csőben és egy palást maga a cső fala amit nevezzünk gravitációnak ,ám ha valamilyen merőleges hullám létezne az előbbi kettőre akkor az lenne a nyerő ,de a csőszerűség megőrzésével tételezzük fel,hogy e csőszakaszok önmagukban is záródhatnak ,és ekkor toroidot kapunk

ám létezik egy toroid tipus amelyik önmagára merőlegesen átalakulhat illetve olyan toroid amely csőszerűvé alakulhat mintegy féreg toroid lehet belőle és akkora mértékben ,hogy ő is még egyszer toroidálódhat nyilván ekkor egy toroidon belüli toroid jön létre (lukas toroid) mint egy bélrendszerrel létező giliszta önmagában zárulva

a gravitácio ott van folyton az elektromágneses hullám körül cső vagy toroid alakban is ám igazi hatását a toroidálódás után fejti ki mintegy mindent bekebelezve és szinte gömbszerűvé válva ezáltal neki nincs iránya míg az elektromágneses hullámnak van

amikor a toroid csővé alakul akkor a palástot a gravitáció képezi és ekkor ő is vektor lesz

Na de keverjünk tovább

E=mcc=mss/tt  na már most  van itt négy valami energia na ez meg mi ? talán a teremtő erő?

m na erről meg pláne semmit nem tudunk vagyis valami ami másik jelenségekre kölcsönhat pl két ilyen m vonzza egymást na de kérem az erő amivel vonzza az milyen gyorsan terjed? és elektromágneses hullám? nem és hullám egyáltalán? vagy tányér? és megyszületik és eltűnik? amikor a foton elindul eltűnik-na de hová? és mi az hogy egy tömeg csak úgy áthelyezi magát , egyszer itt van egyszer meg ott ? merthogy amikor a foton megérkezik akkor ujból jelentkezik a tömeg? na ez őrület. és mi van azenergia törvényekkel és az mvr azzal mi van?

szerintem az mvr a magyarázat kulcsa

na és az ut meg az idő  s és t  mi az hogy azok hányadosa fix  s/t=c

hogyhogy talán az idő úgy változik ahogy az út? és atömeg lehet -e fix? hisz az E is fix vagyis kvantumos nem ám akármekkora!

az univerzális egyenlet  F(x) vagy F(X?Y?Z?T?) őrület hogy még azt sem tudom mit kell kifejezni

szóval  F(x)=a+sum (aixini) szóval az    E=mss/tt nek is vannak ám további tagjai megtalálod ,ha utánna nézel

Na és a null helyzet

vagyis ha két m et veszünk akkor azok vonzák egymást na de mióta? valamikor közelebb voltak?

mert ha erő hat vagyis potenciál létezik akkor valamikor közelebb voltak és az E is ott van vagyis a munkavégző képesség ám a semmiből hogy lehet munkát kapni?

vagyis ősrobbanás lenne az isteni megoldás -Isteni mert azt nem kellene magyarázni

vagyis mi volt előbb a semmi vagy a valami?

azt hiszem ez is egy jó alapos kérdés

visszatérva

a semmi folyton valamivé alakul és a valami semmivé talán így magyarázható a tömeg eltűnése és megjelenése

ez is jó mi? hogy ha a sebesség nő a c felé  akkor a tömeg nagysága a végtelen felé nő ,nem szaporodik csak nő.  ez jó mi? pedig így van.

Rezgés

a semmi átrezeg a valamibe

na de tovább gondolkodva

szóval  E=mss/tt

E=m cc     a c tudod az nem változik  akkor mi változik az m?  és mi van a kicsi és nagy   E  különbségekkel?   akkor tehát a tömeg m=0 és végtelen?

de ha csak egy icipicit megyek odébb akkor létezik ►E ?  merthogy az m et is csak kvantumokban képzelhetem el nem darabolhatom tetszőlegesen akkor talán az utat vagy az időt darabolhatom tetszőlegesen?  na de mi van ha az s végtelen? akkor a ►E =0

nem az E hanem a     ►E       ami a különbség az E2 és E1 között

mit mondasz ez is kvantumos?

akkor itt minden fix ???

mi van?

az idő tehát nem múlik???

NA JÓ- TOVÁBBI ŐRÜLETET!!

MAJD VALAMIKOR VISSZALÁTOGATOK, HA MÉG EGYSZER MEGPRÓBÁLOM A VILÁGOT MEGÉRTENI.???

 

 

Az őrült sebességű kukac

a kukac önmaga farkába harap ezt nevezzük tömeg képződésnek mert rotál vadul és hat környezetére

ha elengedi saját farkát akkor kis kukac lesz elkezd esni valamilyen irányba hisz minden irányba gravitálhat, hisz a tér tele van vonzással minden irányba megszűnik tehát  gravitáló képessége a szűk környezetére illetve csak kicsi lesz mert kibontott alakban is rotál csak kisebb a hatása  így gravitál csak jóval gyengébben így megtaláltam a nagy átütő erejű pergést a gravitáció forrását amikor önmagába zárul  tehát a tömegjelenséget és egyben megtaláltam annak transzlálási lehetőségét  kibontott állapotban  ugyanis így már magyarázhatom hová tűnik el az mvr  és miért tud egy másik helyen megjelenni illetve maga az m hogyan helyezhető át az mvr alapegyenlőség megzavarása nélkül

ezzel a fekete doboz rejtélyét megfejtettem

vagyis azt ,hogyan változik a tömeg a fekete dobozban ha egy foton ide oda cikázik.

 

a nagy probléma megfejtése a szilárd és nem szilárd test problémája és a tömeg problémája

Tehát vegyünk egy zsák giroszkópot ezek a giroszkópok igen kis tömegűek mégis megmozdítani az óriási perdületük miatt nehéz ha szilárd test akkor megmozgathatók ,ha minden irányban egyenlő perdületet mutatnak ám létezik -e szilárd test?

Ha amorf vagy kristályos anyag akkor is az atomi szinteken illetve a még kisebb szinteken akár hol is helyezkednek el az atomok vagy kisebb részeik akkor is ott azon a helyen elmozdulhatnak

és ez a tömeghatás ez a gyorsulása a tömegnek illetve az innerció ha már jó néhány elmozdult akkor nincs tovább innerció tulajdonképp ez a tömeg manifesztációja

Tehát a sok kis giroszkóp átrendeződik, megváltozik egymásközti irányítottságuk

mint kifejtettem a toroidnak 3 illetve irányítottság szempontjából 6 alapvető egymásra merőleges helyzete lehet

a toroidok itt tulajdonképp az mvr megtestesítői illetve a tömeg megtestesítői

Ez tehát a tömeghatás

a két tömegvonzási számításom szükséges megismerni a vonal és kör aproximációkat

vagyis azt a tényt hogy a közeli tömegnek nagyobb a hatása mint a távolabbinak ,ám össz hatások érvényesülnek ha a tömeg megszűnik vagyis a toroid kiegyenesedik és mvr je átalakul munka és idő szorzatává Fst =Et egyenes vonalban

vagyis egymásra merőleges elektromágneses hullámok terjedése az időben és térben enyhén pörögve(ez a kis enyhe pörgés jelent egy kis tömeghatást tehát ez az egyenesvonalban terjedő hullámjelenség nagy tömegvonzás közepette eltérhet ez a fényelhajlás) ez tehát a foton ha ez a foton nekiütközik egy már toroidálódott fotonnak akkor ő is toroidálódik és sebessége visszaalakul nagy pörgéssé amely teljesen független a kis kukac egyenesvonalú terjedése közbeni pörgésétől

Tehát a toroid saját toroid tengelye körül nagy sebességgel forog ám létezik egy kisebb forgás is a toroid sulykörvonala körül is ezek azért fontosak mert irányuk van

vagyis ha alapvetően 3 toroid csoportosulásnak hat egymásra merőleges vektoriális iránya lehet és még kisebb momentummal jelentkező saját sulykörvonala körüli forgása szempontjából még hatszoros variáció lehet csak ezek ha tömeget jelképezik akkor az a sajátsulykörvonal körüli forgás tömegszerűsége vagyis mint manifesztációja a tömeghatásnak szinte észrevehetetlen

Ha egy alap elemet egy toroidnak képzelünk el amely ezt a kétféle forgást bírja akkor próbálhatjuk elképzelni milyen módom tudnak ezek egymásba kapcsolódni tehát egy másik ilyen toroid helye lehet -e ugyanott és ha igen akkor milyen helyzetben?

Két toroid esete

vagy egymásra nerőlegesek( impulzusmomentum szempontjából-de ez jelenti a tömeget) vagy egymást átfedik de akkor logikusan nyilván ellen irányú fő pörgés kellene és ráadásul a mellékpörgésnek(mellék impulzusmomentumnak) is ellen irányúnak kellene lennie

ha ezeket a tényeket csak simán így geometriailag elfogadjuk akkor fő pörgés szempontjából 6 eset lehetséges 3 egymásra merőleges toroid alakzatban (ahol ekkor összesen 6 toroid van jelen)

és ha ezek is mind a másodlagos pörgés törvénye szerint létezhetnek (vagyis a másodlagosak sem pöröghetnek egy irányban)akkor 12 (esetleg 24 eset különböztethető meg?)elképzelhető ámbár rövid idejű létezése a mellékimpulzus momentumuaknak ha egybeesik forgás irányuk ám valószínű csak rövid idejűek lehetnek ezen szerkezetek

ezek a számok már érdekesek a kvarkok és egyéb részecskéknek nevezett jelenségek szempontjából is a kvarkokból ugyebár 6 ot különböztetünk meg és a kisebb kölcsönhatásúakra ez a másodlagos impulzusmomentum adhat magyarázatot

ezek a részecskék vagy szerkezetek tehát gravitálás szempontjából különféleképp viselkednek

mint a kis giroszkópok ha el kívánjuk öket mozdítani vagyis erőkkel hatunk reájuk

mivel ezeken a szinteken a megfigyelések csak következtetésekre alapulnak ,mégpedig pontosan az erőkre való reakciókat figyeljük ezért sok különféle reakció van mégis csak egyféle kis alap alkotó van a kis kukac amely néha toroidálódik és ekkor erős tömeghatást mutat különben csak gyöngét

amennyiben elfogadjuk ,hogy maga a forgásmomentum a tömeghatás manifesztációja

 

a tömeg és gravitáció magyarázata

az elektromos és mágneses erővonal is taszítja egymást ám láncszerű változásukban elektromágneses hullám mivoltukban semlegesek egymásra

ha elindul egy foton a kérdés,hogy mi van a gravitációval az elindul ellenirányban vajon?

És mi van ha csoportosan egymásutánban haladnak a fotonok? Feltételezhetjük-e toroidizálásukat

tehát a lánc bezárulása lehetséges és akkor megjelenik a tömeghatás tehát nem egy tömeg forog őrült sebességgel és giroszkóp hatást gyakorol ,tehát erről nincs szó hisz a tömeghatás e szerkezeteknek a térbeni egymásra hatása hogy vonzzák vagy nem taszítják egymást az ugyanaz habár a nem taszítás a forgáskori mvr probléma magyarázatát teszi szükségessé ám ha tömeg nincs akkor ez sem kérdés

habár az ut és idő kétdésével és ezek különleges tulajdonságaikkal ez is magyarázható vagyis az s/t=c állandó sok mindent magyarázhat

még egyszer a tömeg definiciója

miszerintünk két ilyen szerkezet a semmiben vonzza egymást ám ez téves mert mint újabban tudjuk sokkal több a tömeg és energia kívül mint belül

tehát akár árnyékolás is lehet és a tömeg nem vonzza hanem inkább leárnyékolja a nyomást kívülről a képlet ekkor is négyzetes összefüggésű az mvr pedig mint ismert csak az s és t miatt nem zuhan egymásba tehát az mvr is magyarázható ezáltal az m nem tömeg hanem egy szerkezet jellemzője

ezáltal a szerkezet bomlása nem okoz megmagyarázási problémát ,hogy a tömeg sértetlenül itt vagy ott megjelenik és ugyane szerkezet mvr je sem okoz magyarázási problémát

gömb nincs csak toroid- ezért a szingularitás toroid alakú volt az ősrobbanáskor

a gravitáció nem egyéb mint elnyelő képesség

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

tadalafil cipla 20 mg

(upserty, 2022.09.19 20:36)

Cialis is primarily used to treat ED <a href=https://vtopcial.com/>cialis generic tadalafil</a>

Sexy Rx1 Stevkneerm

(StevPype, 2019.09.17 01:15)

Baclofene Automedication Amoxicillin Side Effects Rash <a href=http://cialislis.com>cialis canada</a> Amoxicillin And Sensitivity Comment Obtenir Cialis Spiriva

free online casino bpznn

(afforrysaup, 2018.11.14 17:46)

online casinos <a href="https://onlinecasinodd.com/">gsn casino</a> | <a href=" https://onlinecasinodd.com/ ">casino games online</a> | <a href=https://onlinecasinodd.com/>no deposit casino</a> <a href=https://onlinecasinodd.com/>online casino slots</a>

play slots online htilm

(grariarl, 2018.11.14 16:28)

slots lounge <a href="https://casinorealmoney.us/">parx online casino</a> | <a href=" https://casinorealmoney.us/ ">real money casino</a> | <a href=https://casinorealmoney.us/>casino blackjack</a> <a href=https://casinorealmoney.us/>free slots casino games</a>

gold fish casino slots lcvcr

(afforrysaup, 2018.11.14 13:04)

online casino games <a href="https://onlinecasinodd.com/">no deposit casino</a> | <a href=" https://onlinecasinodd.com/ ">online casino games</a> | <a href=https://onlinecasinodd.com/>casino online slots</a> <a href=https://onlinecasinodd.com/>free casino slot games</a>

hyper casinos dumid

(EscachWiche, 2018.11.14 12:25)

casino games free <a href="https://onlinecasino.us.org/">caesars free slots</a> | <a href=" https://onlinecasino.us.org/ ">casino games</a> | <a href=https://onlinecasino.us.org/>caesars online casino</a> <a href=https://onlinecasino.us.org/>doubledown casino</a>

best online casinos nyfus

(grariarl, 2018.11.14 11:56)

play online casino <a href="https://casinorealmoney.us/">best online casinos</a> | <a href=" https://casinorealmoney.us/ ">online casino real money</a> | <a href=https://casinorealmoney.us/>free casino games sun moon</a> <a href=https://casinorealmoney.us/>vegas world casino games</a>

winstar world casino mwuxq

(grariarl, 2018.11.13 13:24)

free vegas casino games <a href="https://casinorealmoney.us/">winstar world casino</a> | <a href=" https://casinorealmoney.us/ ">caesars free slots</a> | <a href=https://casinorealmoney.us/>free online casino games</a> <a href=https://casinorealmoney.us/>online casino bonus</a>

free casino slot games cbvcq

(EscachWiche, 2018.11.13 04:01)

virgin online casino <a href="https://onlinecasino.us.org/">real money casino</a> | <a href=" https://onlinecasino.us.org/ ">old vegas slots</a> | <a href=https://onlinecasino.us.org/>casino play</a> <a href=https://onlinecasino.us.org/>play online casino</a>

hollywood casino hnurs

(Callyrasp, 2018.11.05 02:39)

winstar world casino <a href="https://casinorealmoney.icu/">free casino games vegas world</a> | <a href=" https://casinorealmoney.icu/ ">real casino</a> | <a href=https://casinorealmoney.icu/>vegas slots online</a> <a href=https://casinorealmoney.icu/>doubledown casino</a>

heart of vegas free slots qtdey

(Wreduchhuche, 2018.11.04 22:55)

hollywood casino <a href="https://slotsrealmoney.icu/">casino slots</a> | <a href=" https://slotsrealmoney.icu/ ">casino games free</a> | <a href=https://slotsrealmoney.icu/>slot games</a> <a href=https://slotsrealmoney.icu/>slots lounge</a>

casino game diuhr

(Callyrasp, 2018.11.04 17:47)

tropicana online casino <a href="https://casinorealmoney.icu/">old vegas slots</a> | <a href=" https://casinorealmoney.icu/ ">best online casinos</a> | <a href=https://casinorealmoney.icu/>simslots free slots</a> <a href=https://casinorealmoney.icu/>caesars free slots</a>

las vegas casinos fxmvt

(Wearceethicedip, 2018.11.04 12:27)

free casino games no download <a href="https://freecasinogames.icu/">slots games free</a> | <a href=" https://freecasinogames.icu/ ">slot games</a> | <a href=https://freecasinogames.icu/>penny slots free online</a> <a href=https://freecasinogames.icu/>free online slots</a>

online casino gambling vlhjy

(geargerryReoste, 2018.11.04 07:30)

free vegas slots <a href="https://realmoneycasino.icu/">free online casino slots</a> | <a href=" https://realmoneycasino.icu/ ">high 5 casino</a> | <a href=https://realmoneycasino.icu/>high 5 casino</a> <a href=https://realmoneycasino.icu/>free online casino games</a>

buffalo gold slots ridih

(heswenty, 2018.11.04 07:21)

my vegas slots <a href="https://usacasino.ooo/">slots lounge</a> | <a href=" https://usacasino.ooo/ ">chumba casino</a> | <a href=https://usacasino.ooo/>vegas world slots</a> <a href=https://usacasino.ooo/>chumba casino</a>

gsn casino bprbh

(Panuaxnek, 2018.11.04 02:21)

mgm online casino <a href="https://casinorealmoney.ooo/">free casino</a> | <a href=" https://casinorealmoney.ooo/ ">virgin online casino</a> | <a href=https://casinorealmoney.ooo/>play casino</a> <a href=https://casinorealmoney.ooo/>slots of vegas</a>

zone online casino games lcxon

(chAblisseassest, 2018.11.03 22:52)

caesars free slots <a href="https://onlinecasinoslots.ooo/">best online casino</a> | <a href=" https://onlinecasinoslots.ooo/ ">free casino slot games</a> | <a href=https://onlinecasinoslots.ooo/>caesars online casino</a> <a href=https://onlinecasinoslots.ooo/>slots games free</a>

free casino games no download zwjjd

(abrardignibe, 2018.11.03 17:52)

casino blackjack <a href="https://vegascasinoslots.icu/">gsn casino slots</a> | <a href=" https://vegascasinoslots.icu/ ">gold fish casino slots</a> | <a href=https://vegascasinoslots.icu/>online slots</a> <a href=https://vegascasinoslots.icu/>bovada casino</a>

play free vegas casino games uoyqq

(Sculpalance, 2018.11.03 17:51)

free vegas slots <a href="https://onlinecasinoplay.icu/">slots games free</a> | <a href=" https://onlinecasinoplay.icu/ ">slot games</a> | <a href=https://onlinecasinoplay.icu/>heart of vegas free slots</a> <a href=https://onlinecasinoplay.icu/>zone online casino</a>

high 5 casino ropdz

(geargerryReoste, 2018.11.03 17:47)

gold fish casino slots <a href="https://realmoneycasino.icu/">real casino</a> | <a href=" https://realmoneycasino.icu/ ">vegas slots</a> | <a href=https://realmoneycasino.icu/>online casino</a> <a href=https://realmoneycasino.icu/>penny slots free online</a>


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

Következő »